Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjas) ir UAB "Humana LT" tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, juridinio asmens kodą 304936925, registracijos adresą Kibirkšties g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Pardavėjas), kai Pirkėjas naudojasi interneto svetaine https://think2.eu/ (toliau – Svetainė); registruoja ir naudojasi interneto svetaine; pirkti prekes elektroninės parduotuvės svetainėje ir atlikti kitus veiksmus. Pirkėjas naudodamasis svetaine sutinka, kad šios taisyklės būtų taikomos.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir išpardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai:

-       Pirkėjas interneto svetainėje esančioje elektroninėje parduotuvėje yra suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudęs mygtuką "Patvirtinti";

-       apmokėta už prekes;

-       Pirkėjas gavo iš Pardavėjo užsakymo patvirtinimo el. laišką;

-       Pardavėjas gavo mokėjimo patvirtinimą iš banko.

2.2. Pirkimo ir išpardavimo susitarimas galioja tol, kol bus visiškai įvykdyti įsipareigojimai pagal šią sutartį. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su visomis Taisyklėmis ar jų dalimi, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.3. Nebūtina turėti Vartotojo paskyros Svetainėje, kad užsakytumėte ir pirktumėte prekes mūsų Svetainėje.

2.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių, susijusių su prekių tiekimu ar dėl to, kad prekių nėra sandėlyje, Pardavėjas negali pristatyti Svetainėje įsigytų prekių, Pardavėjas turi teisę nutraukti prekių pirkimo ir išpardavimo susitarimą. Tokiu atveju Pardavėjas gali pasiūlyti Pirkėjui tos pačios ar aukštesnės kokybės ir vertės prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja per 10 dienų grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

2.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pašalinti iš Svetainės bet kokią prekę ir pašalinti ar pakeisti bet kokią informaciją Svetainėje. Pardavėjas deda visas pastangas, kad įvykdytų kiekvieno Pirkėjo užsakymą, tačiau gali susidaryti išskirtinės objektyvios aplinkybės, dėl kurių užsakymą reikia atšaukti išsiuntus užsakymo patvirtinimą ir Pardavėjas pasilieka teisę tai padaryti bet kuriuo metu.

2.6. Pirkimo ir išpardavimo sutartys, sudarytos su Pirkėjais, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jos buvo sudarytos.

2.7. Kiekvienas pirkimas ir išpardavimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis saugoma www.think2.eu duomenų bazė.

2.8. Visų prekių savybės nurodomos Svetainėje, aprašyme šalia kiekvienos prekės. Pardavėjas neatsako už tai, kad prekių spalva, forma ar kitos savybės gali neatitikti faktinio prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus savybių.

      3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Interneto svetainėje šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.2. Jei pristatytos prekės turi defektų, per 14 dienų nuo defektų nustatymo dienos Pirkėjas turi teisę pareikšti pretenzijas pagal teisinę garantiją. Humana nesuteikia jokių papildomų garantijų dėl defektų, išskyrus įstatymų nustatytas teises.

3.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

      4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekės kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie yra, sudarant pirkimo-pardavimo sutartį) ir atsiimti įsigytas prekes. Pirkėjas už prekes atsiskaito naudodamasis savo internetine bankininkyste, atlikdamas mokėjimą iš bet kurio banko į Pardavėjo sąskaitą per Make Commerce sistemą. online bankininkystė, atliekant mokėjimą iš bet kurio banko į Pardavėjo sąskaitą per "Make Commerce" sistemą.

4.2.Pateikti tik teisingus duomenis registruojant paskyrą, užsakant prekes bei sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. Pirkėjas yra atsakingas tik už duomenis, kuriuos jis pateikia Svetainėje. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo paskyros kredencialus (vartotojo vardą ir slaptažodį), griežtai saugoti ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Pirkėjas turi teisę pakeisti slaptažodį.

4.4. Naudotis Svetaine ir its funkcionalumą, nesutrikdant Pardavėjo ir Svetainės veiklos.

4.5. Nesiimkite jokių veiksmų ir neperduokite Svetainės turinio tokiu būdu, kuris pažeistų Pardavėjo ar trečiųjų šalių autorių ar kitas intelektinės nuosavybės teises.

4.6. Nesiimkite jokių veiksmų, kad pavogtumėte Pirkėjui nepriklausančią informaciją ar duomenis arba paveiktumėte Svetainės veikimą ir technines funkcijas.

4.7. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos ir Pardavėjas įsipareigoja vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik po to, kai Pardavėjas gauna iš banko arba Pirkėjo pranešimą apie apmokėjimą apie atliktą apmokėjimą už pasirinktas prekes.

4.8. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

      5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės veikimui ar stabiliam veikimui arba pažeidžia its įsipareigojimus pagal šias Taisykles, Pardavėjas may apriboti, sustabdyti (nutraukti) his/her prieiga prie Svetainėje esančios elektroninės parduotuvės, his/her sąskaitą be išankstinio įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neribotam laikui nutraukti veiklą Svetainėje be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.3. Pardavėjas pasilieka teisę change šios Taisyklės viena iš šių sąlygų:

5.3.1. pakeisti elektroninių paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys įtaką Pirkėjo ir Pardavėjo teisėms ir pareigoms;

5.3.2. elektroninių paslaugų teikimo būdas pasikeitė tik dėl techninių ar technologinių priežasčių;

5.3.3. interneto svetainėje teikiamų elektroninių paslaugų teikimas ir apimtis buvo pakeisti dėl naujai įvestų, pakeistų ar panaikintų Taisyklių nuostatų.

5.4. Apie Taisyklių pakeitimus Pirkėjas bus informuotas, kai bus paskelbtas naujas Taisyklių tekstas. Tokia informacija bus laikoma tinkamu pranešimu apie pokyčius.

5.5. Taisyklių pakeitimai įsigalioja force 14 kalendorinių dienų nuo informacijos apie pakeitimus išsiuntimo dienos. Taisyklių pakeitimas neturi įtakos IŠPARDAVIMASir pirkimo sutartys, sudarytos iki įstojimo į force Apie naujas taisykles.

5.6. Pardavėjas turi kitas Taisykles ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

      6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainėje teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad Svetainėje ir elektroninėje svetainėje siūlomos elektroninės paslaugos veiks nuolat arba kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su Svetainės sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis. Tačiau Pirkėjas įsipareigoja įvesti technines saugumo priemones, kaip reikalaujama pagal galiojančius įstatymus.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

     7. Pardavėjo parduodamos prekės

7.1. Visos Pardavėjo parduodamos prekės yra naudotos, o tai reiškia, kad jos nėra naujos ir gali turėti tam tikrų defektų. Svetainėje parduodamos prekės neturi originalios pakuotės, etikečių ir sertifikatų, patvirtinančių prekės kokybę ir originalumą.

7.2. Pardavėjas nei atstovauja, nei garantuoja, kad prekės yra originalios ir neuždirbtos, ir neprisiima jokios atsakomybės už prekių originalumą.

      8. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

8.1. Pirkėjas may atsiimti įsigytas prekes nemokamai iš Think2 sandėlis, vieta collection prekių savanorių pr. 191B, Vilnius.

8. 2. Kiti Prekių pristatymo būdai yra mokamas service:

8.2.1. vietinis paštas;

8.2.2. pristatymo spintelė viduje his/her pasirinkta vieta;

8.2.3. pristatymas į namus;

8.3. Galimi prekių pristatymo Pirkėjui būdai nurodomi po Pirkėjo formų his/her prekių krepšelis ir įvežami his/her pristatymo adresas.

8.2. Prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje ir į kitas Interneto svetainėje nurodytas Europos Sąjungos šalis, išskyrus Kuršių neriją.

8.3. Prekių pristatymas yra mokamas, išskyrus atvejus, kai prekių pristatymas yra reklamuojamas, arba užsakymo pateikimo metu aiškiai nurodyta, kad Prekių pristatymas yra nemokamas.

8.4. Pristatymo būdai yra nurodyti Svetainėje ir nurodomi užsakymo pateikimo metu.

8.5. Bendras prekių pristatymo laikas susideda iš laiko nuo Pardavėjo patvirtinimo iki prekių pristatymo Pirkėjui.

8.6. Prekės paprastai pristatomos per 14 darbo dienų, išskyrus atvejus, kai different pristatymo laikas nurodomas užsakymo patvirtinimo metu arba dėl situacijų, nurodytų 8.7 punktas taisykles. Nurodytas terminas apima prekių paruošimą, pristatymą į carrier ir prekių pristatymo laikas carrier.

8.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jei prekės Pirkėjui nepristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (pvz., didelio kurjerių darbo krūvio, valstybės institucijų nustatytų apribojimų).

8.8. Prekės turi būti atsiimamos iš Pardavėjo parduotuvės (8.1 straipsnis), jei Pirkėjas nusprendė atsiimti prekes pats ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo patvirtinimo, kad užsakytos prekės jau pristatytos į parduotuvę ir gali būti atsiimtos. Po 14 dienų neužimta prekių, mes informuosime klientą maloniu priminimo el. paštu. Jei atsakymo į mus nebus – mes nustatome Pardavėjo ir Pirkėjų sutartį, po antrojo priminimo el. laiškas bus išsiųstas ir ignoruojamas. Nustačius sutartį, grąžinsime pinigus už prekes.

8.9. Prekes Pirkėjui galima pristatyti per pašto skyrių 24/7. Prekės turi būti išgabentos iš terminalo ne vėliau kaip per pašto operatoriaus nurodytą saugojimo laikotarpį. Kai siunta pristatoma į Pirkėjo pasirinktą terminalą, apie tai informuojama message ir el. paštas, kuriame yra prekių siuntos paėmimo kodai. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už kito asmens, kuriam Pirkėjas perdavė užsakymo atsiėmimo kodus, paimtas prekes. Atskleidžiant pašto duris code ar kitus duomenis, susijusius su užsakymu kitam asmeniui, Pirkėjas prisiima atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Ši sąlyga taikoma 8.2.1 ir 8.2.2 straipsniuose nurodytiems atvejams.

8.10. Pirkėjas, atsiimdamas įsigytas prekes savarankiško atsiėmimo metu point kaip aprašyta 8.1 ir (arba) 8.2.3 straipsniuose, prieš pasirašydamas pristatymo dokumentus (jei taikoma), turi galimybę patikrinti siuntos išorinės pakuotės būklę ir, jei ji yra pažeista, pirkėjas turi teisę patikrinti contents užsakymo - prekių kiekis ir kokybė dalyvaujant Pardavėjo atstovui ar kurjeriui. Jei Pirkėjas pastebi prekių trūkumus ar siuntos ir užsakymo neatitikimus, Pirkėjas privalo nepriimti prekių ir, together su Pardavėjo atstovu arba kurjeriu užpildykite special siuntų patikrinimo aktą, kuriame jis privalo nurodyti nustatytus pažeidimus ir apie juos informuoti Pardavėją Svetainėje nurodytu telefono numeriu arba el. pašto adresu, nurodytu Svetainėje ir šiose Taisyklėse. Jei Pirkėjas nepateikia jokių nusiskundimų 14 kalendoriuje day laikotarpiu po prekių gavimo laikoma, kad prekės Pirkėjui pristatomos pilnu komplektu ir nepažeistoje prekių pakuotėje.

8.11. Pardavėjas pasilieka teisę apriboti choice tam tikrų kategorijų prekių atsiėmimo punktus esant kritinei oro temperatūrai arba kitais atvejais.

     9. Teisė nutraukti pirkimo sutartį

9.1. Pirkėjas, sudaręs nuotolinę pirkimo sutartį gali atsisakyti šio susitarimo per 14 kalendorinių dienų nenurodant jokios priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis praėjus 14 dienų nuo tos dienos, kai pirkėjas gavo prekes. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti ir nutraukti pirkimo sutartį pirkėjas turi atsiųsti el. laišką el. parduotuvės  el. pašto adresu eshop @think2.eu, kuriuo praneštų apie tai, jog nori nutraukti pirkimo sutartį. Pirkėjas gali panaudoti pridėtą formą (1 priedas), tačiau tai nėra privaloma. Tam, kad būtų laikomasi sutarties atsisakymo termino, pakanka, kad Pirkėjas atsiųstų pranešimą, kad jis/ji atsisako susitarimo prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

9.2. Jei Pirkėjas atsisako pirkimo ir nutraukia pirkimo sutartį, Pardavėjas grąžina Pirkėjui visus iš jos/jo gautus mokėjimus; įskaitant pristatymo išlaidas išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias pasirinkus kitą pristatymo būdą nei mūsų siūlomas pigiausias standartinis pristatymo būdas), nepagrįstai nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per keturiolika 14 kalendorinių dienų nuo tada kai Pardavėjas informuojamas apie Pirkėjo sprendimą atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties. Pardavėjas tokį grąžinimą atliks naudodamas tas pačias mokėjimo priemones, kurias naudojo Pirkėjas pradiniam sandoriui, nebent Pirkėjas aiškiai susitarė kitaip; bet kuriuo atveju Pirkėjas neturės jokių mokesčių dėl tokio kompensavimo. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 darbo dienų nuo Pardavėjo siuntos gavimo.

9.3. Grąžinant prekę būtina pateikti jos pirkimo dokumentą arba su siunta gautų prekių sąrašą. Prekių grąžinimo pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.

9.4. Reikalavimai grąžinamai prekei: prekė turi būti paženklinta, prekė neturi būti pažeista, prekės išvaizda neturi iš esmės pasikeisti, o prekė supakuota į tinkamą pakuotę, kuri protect tai padaryta dėl žalos transportavimo metu.

9.5. Pirkėjas gali grąžinti prekę pateikdamas prekę Think2 sandėlis, esantisSavanorių pr. 191B, Vilnius, Lietuva arba per bet kurį kitą Pirkėjo pasirinktą pristatymo vidurkį.

9.6. Jei prekės neatitinka šių Grąžinimo taisyklių reikalavimų, prekės negrąžinamos.

9.7. More informaciją apie prekių grąžinimo sąlygas galite rasti čia: Prekių grąžinimas.

      10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už pasekmes, kylančias dėl registracijos formoje pateiktų duomenų neteisingumo ar netikslumo.

10.2. Šalys atsako už pirkimo ir IŠPARDAVIMAS sutartis, sudaryta naudojantis elektronine parduotuve Interneto svetainėje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.3. Pirkėjai atsako už Pardavėjo patirtus nuostolius ar žalą, kai Pirkėjas tyčia ar dėl neatsargumo atskleidžia savo tapatybę/password trečiajai šaliai arba kai jų tapatybė ir password kitaip tampa žinoma neįgaliotai šaliai, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas nedelsdamas praneša Pardavėjui, kai tik įtaria, kad toks event Įvyko.

10.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių interneto svetainėse pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas į šias svetaines patenka per links Pardavėjo svetainėje.

10.5. Laikydamasis šiose Taisyklėse nustatytų apribojimų ir įstatymų leidžiamos apimties, Pardavėjas only atsako už tiesioginę žalą, kurią Pirkėjas faktiškai patyrė dėl netinkamo mūsų įsipareigojimų vykdymo.

10.6. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, Pardavėjas neatsako Pirkėjui ar kitiems asmenims už bet kokią netiesioginę žalą ar duomenų, galimybių, reputacijos, pelno ar pajamų praradimą, susijusį su naudojimusi Svetaine.

10. 7. Pirkėjas žino ir pripažįsta, kad negalima garantuoti Pirkėjo prieigos prie Svetainės, pavyzdžiui, interneto prieigos, ir Pardavėjas neatsako už jokius paties Pirkėjo interneto ryšio trūkumus arba equipment.

11. Duomenų apsauga

11. 1. Pirkėjas ir Pardavėjas iš viso privalo: times laikytis visų taikomų privatumo ir duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, BDAR.

11.2. Pardavėjo asmens duomenų tvarkymas toliau aprašytas Pardavėjo privatumo politikoje, su kuria galima susipažinti čia.

12. Baigiamosios nuostatos

12. 1. Šios taisyklės, įskaitant IŠPARDAVIMAS pirkimo sutartį reglamentuoja ir aiškina Lietuvos respublikos įstatymai. Bet koks ginčas sprendžiamas tarpusavio derybomis, o nesėkmės atveju – pateikti Lietuvos Respublikos kompetentingiems teismams.

12.2. Jei kuri nors Taisyklių nuostata yra ar tampa negaliojančia, Pirkėjas privalo laikytis visų kitų šių taisyklių nuostatų.

12.3. Pardavėjas may perleisti visas Pardavėjo teises ir pareigas pagal šias Taisykles be Pirkėjo sutikimo, su sąlyga, kad toks teisių ir pareigų perdavimas neturės neigiamos įtakos Pirkėjo pozicijai pagal šias Taisykles. Pirkėjas may nepriskirti ir nepriskirti nė vieno iš his/her teises ir pareigas pagal šias Taisykles be išankstinio rašytinio Pardavėjo sutikimo ir bet koks neteisėtas tokių teisių ir pareigų perdavimas laikomas negaliojančiu.

12.4. Jei turite pretenzijų Pardavėjui, please, nurodykite ir pateikite juos raštu el. pašto adresu eshop @think2.ES. Jūs taip pat turite teisę išspręsti ginčą kreipdamiesi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugą Authority (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. paštas office@vvtat.lt, telefono 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt) arba į its teritorinius biurus arba užpildykite paraiškos formą EGS platformoje (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT).

12.5. Jei turite klausimų dėl šių Taisyklių, susisiekite su Pardavėju el. paštu eshop @think2.eu, kita kontaktinė informacija pateikiama Svetainėje.

Produktas įtrauktas į pageidavimų sąrašą Produktas pašalintas iš pageidavimų sąrašo