1.KEY APIBRĖŽIMAI

1.1. Company arba Asmens duomenų valdytojas yra UAB "Humana LT", uždaroji akcinė bendrovė company įsteigtas ir veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus su juridiniu asmeniu code 304936925, buveinės adresas Kibirkšties g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.2. Klientas ar Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Company (įskaitant svetainės lankytojus), kurių asmens duomenis renka Company.

1.3. El. parduotuvė - Company"elektroninė parduotuvė https:// think2.eu

1.4. Paslaugos - visos paslaugos, kurias teikia Company.

1.5. Asmuo - bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - Duomenų subjektas, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pagal tokį būdą kaip asmens kodas, vienas arba more fizinių, fiziologinių, psichologinių, ekonominių, kultūrinių ar socialinių asmenų asmens duomenys nature. .

1.6. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia asmens duomenų tvarkymo operacija: collection, įrašymo, saugojimo, saugojimo, klasifikavimo, grupavimo, agregavimo, modifikavimo (papildymo ar taisymo), aprūpinimo, publikavimo, naudojimo, loginių ir (arba) aritmetinių operacijų, paieškos, sklaidos, sunaikinimo ar kitos action arba veiksmų rinkinys.

1.7. Partneris - juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Company dėl Company"veikla, arba parduoda jai prekes, arba vykdo bendrus projektus su Company, įskaitant, bet neapsiribojant, pardavimo akcijas, bendras pardavimo kampanijas, lojalumo programas ir kt., žiniasklaidą, internetinius projektus. puslapiai, el. parduotuvė, mažmeninės prekybos parduotuvės, mažmeninės prekybos tinklai ir kt.

1.8. Slapukas yra nedidelė tekstinės informacijos dalis, kuri automatiškai generuojama naršant svetainėje ir saugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

1.9. Tiesioginė rinkodara – tai veikla, kai asmenims siūlomos prekės ir paslaugos ir (ar) ieškoma jų nuomonės apie paštu, telefonu ar kitomis priemonėmis siūlomas prekes ar paslaugas.

1.10. Privatumo politika - tai šis dokumentas, kuriame išdėstytas principles ir Asmens duomenų tvarkymo taisyklės naudojantis Internetinės parduotuvės paslaugomis.

1.11. Sąskaita - pagrindiniai Kliento prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenys, kuriuos sudaro vienas el. pašto adresas ir Password.

1.12. Password yra unique skaičių, raidžių ar skaičių ir raidžių ar kitų Kliento sukurtų simbolių derinys, kurį galima įvesti norint patekti į el. parduotuvę.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Privatumo politika yra prieinama Internetinėje parduotuvėje ir gali būti atsispausdinta bet kuriuo metu. Privatumo politika may būti keičiami, papildomi ar atnaujinami Company"savo nuožiūra. Nauja Privatumo politikos versija skelbiama Internetinėje parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas gali pateikti užsakymą Elektroninėje parduotuvėje be registracijos arba užsiregistruodamas El. Parduotuvėje per savo Paskyrą.

2.3. Pirminės registracijos Elektroninėje parduotuvėje per Paskyrą metu Klientas privalo pateikti his / her el. pašto adresas ir seifas Password, taip pat pateikti tikslius Asmens duomenis į Elektroninę Parduotuvę. Klientas yra atsakingas už jų teisingumą. Sukūrus Paskyrą, Klientui suteikiamas asmens tapatybės dokumentas code.

2.4. Naudodamasis Paslaugomis, taip pat pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje, Klientas visada privalo pateikti el. parduotuvei tikslius Asmens duomenis ir atsako už jų tikslumą.

2.5. Klientas turi teisę change ir bet kuriuo metu papildyti Paskyros Asmens duomenis arba kreiptis į el. parduotuvę, kad ši atšauktų Paskyrą.

2.6. Klientas negali atskleisti Password trečiosioms šalims ir ją pasilikti, kitaip Klientas prisiima visą atsakomybę šiuo klausimu.

 

3. COLLECTION, ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS, TAISYMAS IR SAUGOJIMAS

3.1. Company gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

3.1.1. Registracija internetinėje parduotuvėje, prisijungimas prie paskyros, autentifikavimas per "Google" ar "Facebook", paskyra support. Tvarkomi asmens duomenys: prisijungimo vardas, pavardė, password, el. pašto adresą, IP adresą, registracijos datą ir sutikimą gauti naujienlaiškius, paskutinio apsilankymo datą. Jungiantis prie "Facebook" ar "Google" paskyros - profilio nuotrauka, vardas, slapyvardis, el. Pašto adresas. Asmens duomenys saugomi visą active naudojimasis paskyra ir 5 metus po paskutinio prisijungimo prie paskyros. Teisinis pagrindas collection o duomenų naudojimas yra sutarties su jumis sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas); tvarkyti duomenis reikalaujama pagal teisės aktus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas); tvarkyti duomenis būtina dėl teisėtų Company arba trečioji šalis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

3.1.2. Elektroninės prekybos tikslais. Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, jei pirkėjas pateikia savanoriškai, pavyzdžiui, atliekant mokėjimo nurodymą, telefono numerį, IP adresą, pirkimo istoriją, pristatymo adresą, mokėjimo duomenis, užsakymo pristatymo istoriją, grąžinimo istoriją, bendravimą su klientu. Asmens duomenys saugomi 10 metų nuo pirkimo elektroninėje parduotuvėje dienos. Teisinis pagrindas, kuriuo remiantis collection duomenų naudojimas yra sutarties su jumis sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Apskaitos dokumentai saugomi teisės aktų nustatytais laikotarpiais.

3.1.3. Jūsų paskyros ir Internetinės parduotuvės saugumui. Tvarkomi asmens duomenys: vartotojo ID, įrenginio IP adresas, įrenginio naudojama naršyklė, turinys ir universalūs adresai, prie kurių esate prisijungę, ryšio data ir laikas. Jei prisijungiate per mobilųjį įrenginį, taip pat renkami šie žurnalo failai: mobilusis įrenginys model ir gamintojas, mobiliųjų įrenginių operacinė sistema ("iOS", "Android" ir kt.). Teisinis pagrindas tokiam pagrindui collection ir naudojimas yra mūsų teisėtas interesas apsaugoti Elektroninę parduotuvę, užtikrinant its saugumą ir teisėtų pirkėjų interesų užtikrinimą užtikrinant savo sąskaitų elektroninėje parduotuvėje saugumą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Šiuo tikslu surinkti ir naudojami asmens duomenys saugomi 3 mėnesius.

3.1.4. Rinkodaros tikslais atsiųsk jums rinkodaros el. laišką. el. laiškus, suasmeninti rinkodaros pranešimus, įvertinti reklamos kampanijų efektyvumą.

3.1.5. Teisiniais tikslais: tvarkyti Jūsų prašymus, susijusius su asmens duomenimis, teikti informaciją teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms, ginti savo teises, susijusias su pinigų grąžinimu, protect UAB "Humana LT" teisės ir interesai.

3.1.1. Elektroninės prekybos tikslais. Tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, prekės pristatymo adresas / service, amžius / gimimo metai, IP adresas, produkto mokėjimo duomenys / service. Asmens duomenų, naudojamų elektroninės prekybos tikslais, saugojimo laikotarpis yra 5 (five) metų nuo paskutinio prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės dienos.

3.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais. Tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas, amžius, lytis, gimimo data, gyvenamoji vieta. Tiesioginės rinkodaros tikslais naudojamų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra 5 (five) metų nuo paskutinio prisijungimo prie el. parduotuvės datos.

3.2. Klientas may sutikimas, kad būtų tvarkomas his / her Asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas, amžius, lytis, gimimo data, gyvenamoji vieta) Tiesioginės rinkodaros tikslu. Jei Klientas sutinka, kad his / her duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat tiesioginės rinkodaros pranešimams gauti, Company nebetvarkys ir informuos Company jo tiesioginės rinkodaros tikslu ir nesiųs Klientui jokių elektroninių news

3.3. Klientas turi teisę atšaukti his sutikimas su Company bet kuriuo metu tvarkyti Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, apie tai pranešdami Company el. paštu  eshop @think2.eu ir aiškiai nurodo, kad jis atsiima his sutikimas naudoti his Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais ir nenori gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų.

3.4. Klientas taip pat turi galimybę naudotis its teisę nesutikti, kad Kliento Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, paspaudus atitinkamą link Kiekviename išsiųstame el. laiške.

4. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

4.1 Klientas, kaip Duomenų subjektas, turi šias teises, susijusias su Kliento Asmens duomenų tvarkymu:

4.1.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti Kliento Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, its Asmens duomenys, kai Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatas.

4.1.2. Norėdamas pasinaudoti his teisėmis, Klientas turi pateikti passport, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą. Company nemokamai teikia Duomenų subjektui informaciją apie Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą once per metus. Klientas, naudodamasis 3.5 punkte numatytomis his teisėmis, may el. paštu him kreipiasi į  eshop @think2.eu. 2007 Company turi teisę ištaisyti, change, ištrinti Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymą only nustačius kliento, kuris pateikė prašymą, tapatybę.

 

5. KAM MES PERDUODAME JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ?

5.1. Kliento Asmens duomenys tretiesiems asmenims neteikiami, išskyrus šiuos atvejus:

5.1.1. Kai gaunamas Kliento sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;

5.1.2. Asmens duomenys elektroninės prekybos tikslais teikiami Partneriams, teikiantiems paslaugas Company susijęs su Company"veikla;

5.1.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.

5.2. Elektroninėje parduotuvėje mokėjimai tvarkomi maksekeskus AS valdomoje makecommerce.lt platformoje (Niine 11, Tallinn 10414, Estija, reg. Nr. 12268475), todėl jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimui atlikti ir patvirtinti, bus perduota Maksekeskus AS.

5.3. Klientas žino apie his teisę nesutikti, kad būtų his Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. Klientas turi teisę iš karto ar vėliau pareikšti nesutikimą.

5.4. Kliento Asmens duomenys may būti perduotas Partneriams vykdant Pirkėjo užsakymą, pateiktą Internetinėje parduotuvėje, taip pat kai Company teikia paslaugas Klientui, taip pat Company"s Partneriai, kaip nurodyta 3.7 punkte. Taškų.

 

5. SLAPUKŲ POLITIKA

5.1. Tam, kad Company siekiant pasiūlyti Klientui visas paslaugas Elektroninėje parduotuvėje, informacija apie slapukus yra naudojama Kliento kompiuteryje (įrenginyje) su Kliento sutikimu, kuris naudojamas identifikuoti Klientą kaip ankstesnį Elektroninės parduotuvės naudotoją. . Klientas may bet kuriuo metu review kokie slapukai yra saugomi ir may ištrinti kai kuriuos arba visus įvestus slapukus.

5.2. Mokytis more apie slapukus, pvz., kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org.

 

6. KITOS NUOSTATOS

6.1. Company įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas protect Asmens duomenys nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

6.2. Tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus ir /arba Kliento Asmens duomenis may buvo naudojami neteisėtai veiklai arba yra pagrįstų įtarimų dėl tapatybės vagystės, dėl kurios kompetentingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba dėl kitų teisėtų priežasčių ar tikslų, Asmens duomenys bus saugomi Company"mūsų serveriai ilgiau, nei nurodyta šioje privatumo politikoje.

6.3. Gavęs Duomenų subjekto nurodymą ar paklausimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Company ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto prašymo pateikimo dienos pateikia Klientui atsakymą, patenkindamas prašymą /nurodymą arba atsisakydamas tai padaryti. Jei Duomenų subjektas to prašo, atsakymas turi būti pateiktas raštu.

6.4. Company turi teisę į change arba visiškai arba iš dalies papildyti "Privatumo politiką". Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

6.5. Jei turite klausimų, please Susisiekite su šiais kontaktais:

UAB Humana LT

Savanorių pr. 191B 6, LT-02300 Vilnius, Lietuva

El. paštas: eshop @think2.eu

Tel. 370 5 264 1058,

 Faksas 370 5 240 4994

 

Perskaičiau Privatumo politikoje nustatytas asmens duomenų tvarkymo sąlygas

Prekė pridėta prie patikusių prekių sąrašo